Omsorgsberedskap

N.K.S. utgjør en viktig ressurs når store kriser og katastrofer rammer. Sammen med de andre frivillige organisasjonene utgjør vi et viktig bærende element i den norske redningstjenesten og helseberedskapen. Det frivillige personellet utgjør en ekstra ressurs som kan fylle ut, og avlaste samfunnets øvrige ressurser.

I Vestfold har flere kommuner inngått samarbeidsavtale med de lokale sanitetsforeningene. Avtalen skal sikre godt omsorgs- og beredskapsarbeid.

Omsorgsberedskapskomitéen i N.K.S. Vestfold:

Ellen Midtvik  leder     ellen@midtvik.no                      mobil: 958 87 748

Siri E. Evensen              siri.e.evensen@gmail.com      mobil: 938 29 986

Anneli Lorentzen         anneli.lorentzen@yahoo.no    mobil: 993 23 088