Omsorgsberedskap

Botne og Holmestrand sanitetsforening, har startet omsorgsgruppe. Avtalen er undertegnet med Holmestrand Kommune. Gruppen består av 20 medlemmer.

Beredskapsgruppen i Norske Kvinners Sanitetsforening Vestfold, er med i Vestfold evakuering og pårørende senter. 18.september 2013, var gruppen med på en stor øvelse i Tønsberg. Evakueringssenter var på Oseberg Hotel. Øvelsen tok for seg at det har vært brann på en campingplass i området.

Komiteen

Leder: Ellen Midtvik

Tlf. 958 87 748

ellen.midtvik@no

Siri E. Evensen

Tlf. 938 29 986

siri.e.evensen@gmail.com