Omsorgsberedskap

N.K.S. utgjør en viktig ressurs når store kriser og katastrofer rammer. Sammen med de andre frivillige organisasjonene utgjør vi et viktig bærende element i den norske redningstjenesten og helseberedskapen. Det frivillige personellet utgjør en ekstra ressurs som kan fylle ut, og avlaste samfunnets øvrige ressurser.

I Vestfold har flere kommuner inngått samarbeidsavtale med de lokale sanitetsforeningene. Avtalen skal sikre godt omsorgs- og beredskapsarbeid.

Omsorgsberedskapskomitéen i N.K.S. Vestfold og Telemark-Øst:

Leder:

Anneli Lorentzen      anneli.lorentzen@yahoo.no    mobil: 993 23 088

Medlemmer:     

Ellen Midtvik

Gry F. Tangen Snildal