Kvinnehelse

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største og eldste kvinneorganisasjon, og har som mål å framstå som landets ledende organisasjon knyttet til kvinners livsvilkår.

Kvinnehelsekomitéen i N.K.S. Vestfold:

Unni Stangvik   leder                 unsoes@online.no                     mobil: 928 26 580

Signe Lill Lokander Klasen      signelillklasen@gmail.com     mobil: 995 37 981