Integrering

Norske Kvinners Sanitetsforening engasjerer seg for minoritetskvinners helse og livsvilkår.

Det norske samfunn har fått en ny gruppe kvinner de siste tiårene – kvinner med ikke-vestlig bakgrunn.
De har til dels andre helseproblemer enn norske kvinner. Språk- og kulturforskjeller gjør at de ofte stiller svakere overfor det norske helsevesenet.

Oppretter kontakt

N.K.S. har i løpet av få år blitt en betydelig aktør i arbeidet med integrering av minoritetskvinner – først og fremst gjennom å etablere møteplasser for kontakt og kommunikasjon mellom norske kvinner og kvinner med minoritetsbakgrunn.

Organisasjonens omlag 650 lokalforeninger over det ganske land, gir oss et unikt utgangspunkt for å nå bredt ut med vårt arbeid. En viktig støttespiller i dette arbeidet er Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

De viktigste tiltakene i integreringsarbeidet er basisaktiviteten Språkvenn, samt integrering av flyktninger.