Institusjoner

Furubakken i Larvik, Larvik DPS er en avdeling under Psykiatrisk spesialtjeneste i Vestfold Fylkeskommune. Furubakken eies av Larvik sanitetsforening.

Besøksadresse Kristian Fredriks vei 10, Larvik (Furubakken) Tlf: 33 11 86 00

Preståsen i Sandefjord, Sandefjord DPS er en avdeling under Psykiatrisk spesialtjeneste i Vestfold Fylkeskommune. Preståsen eies av Helgerød sanitetsforening, Framnes sanitetsforening, Sandefjord sanitetsforening og Haukerød sanitetsforening.

Besøksadresse, Brydedamveien 30 Sandefjord, Tlf 33 11 86 00

Søndre Vestfold – DPS

Søndre Vestfold DPS består av seks behandlingsenheter, fire poliklinikker og to døgnenheter. I tillegg har avdelingen eget ambulant akutteam (AAT). Søndre Vestfold DPS gir tibud om behandling til befolkningen i Larvik kommune og Sandefjord kommune (ca. 110 000 innbyggere). Behandlingstilbudet gis etter henvisning fra fastlege, overføring fra fylkesdekkende avdeling eller interne overføringer.