Institusjoner

Furubakken i Larvik, Larvik DPS er en avdeling under Psykiatrisk spesialtjeneste iVestfold Fylkeskommune. Furubakken eies av Larvik sanitetsforening.

Besøksadresse Kr. Fredriksvei 10, Larvik (Furubakken) Tlf: 33 11 86 00

Preståsen i Sandefjord, Sandefjord DPS er en avdeling under Psykiatrisk spesialtjeneste i Vestfold Fylkeskommune. Preståsen eies av sanitetsforeningene i Sandefjord

Besøksadresse, Brydedamveien 30 Sandefjord, Tlf 33 11 89 00

Søndre Vestfold – DPS

Søndre Vestfold DPS består av seks behandlingsenheter, fire poliklinikker og to døgnenheter. I tillegg har avdelingen eget ambulant akutteam (AAT). Søndre Vestfold DPS gir tibud om behandling til befolkningen i kommunene Larvik, Lardal, Sandefjord, Andebu og Stokke (ca. 100 000 innbyggere). Behandlingstilbudet gis etter henvisning fra fastlege, overføring fra fylkesdekkende avdeling eller interne overføringer.