REFERAT FYLKESÅRSMØTE 29.APRIL 2017

 

 NKS VESTFOLD 2017

 

Fylkesårsmøtet ble avholdt på Nestor i Stokke med fylkesstyret som arrangør.

Fylkesleder Anne Marie Jahre Larsen ønsket velkommen, spesielt velkommen til Cecilia Skavlan fra NKS, spesialrådgiver Barn og Ungdom, æresmerkeinnehaver Anne-Marie Mikkelsen,(tidligere kretsleder) og tidligere fylkesleder Anne Grethe Bugge.

Goodiebags ble utdelt til alle deltakerne.

Det var ingen bemerkninger til innkallelsen, og det 74. fylkesårsmøte i N.K.S Vestfold ble erklært åpnet av fylkesleder.

Navneopprop ble foretatt av nestleder Ellen Midtvik. Det var 51 deltakere fra foreningene til stede, fra 26 påmeldte foreninger, gjester, fylkesstyret, medlemmer fra Beredskaps, Kvinnehelse og Velferdskomiteene samt Valgkomiteen, totalt 69 personer til stede..

Medlemmer som var gått bort det siste året ble minnet.

Konstituering av årsmøtet:

Valg av møteleder:   Fylkesleder Anne Marie Jahre Larsen                                                       referent:                       Styremedlem Annikken Johnsrud                                                                    

Valg av 2 personer til å underskrive protokoll:  Signe Svinsholt fra Hjerpetjøn sanitetsforening og Else Grimholt fra Lardal sanitetsforening.                        

Tellekomitè: En fra hver av følgende sanitetsforeninger: Føynland, Kaarby og Sem.

Det var 33 stemmeberettigede til stede.

Årsberetningen, som ble lest av fylkesstyremedlem Ellen Midtvik, ble enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2016, med noter og revisjonsberetning, samt budsjettet for 2017, ble gjennomgått av fylkesleder og enstemmig godkjent.

Det var ikke kommet forslag til fylkesstyret innenfor fristen.

Valgkomiteens leder Inger-Johanne Mykland gikk gjennom valgkomiteens forslag og presenterte de foreslåtte kandidater.

Fylkesleder viste så en fin og utradisjonell videohilsen til årsmøtet fra generalsekretær Grete Herlofson og organisasjonsleder Ellen-Sofie Egeland. De minnet oss om å være nytenkende og modige også i år. Hele videoen kan sees på nytt i sin helhet ved å gå inn på                                  www.vimeo.com/213997930. Passordet er: nks2017

 

 

 

Fagkonsulent barn og unge, Cecilia Skavlan, gjennomgikk deretter NKS sine basisaktiviteter. Grunnen til at disse er innført er at de skal bidra til at vi skal bli flere medlemmer gjennom ”Snu Trenden”. Vi skal videre gå fra gavmildhet til aktivitet. Forskning viser at folk ønsker å engasjere seg i korte frivillighetsoppdrag og vi sanitetskvinner må også derfor tilpasse oss dette for å klare å nå målet om 50 000 medlemmer i 2020. Gjennom basisaktivitetene skal det være lettere for oss å verve nye medlemmer og frivillige.

Våre basisaktiviteter i 2017 er: Kløvertur, Lesevenn, språkvenn og Dig In. Disse ble grundig gjennomgått og vi ble vist hvordan vi lett kan finne informasjon om disse på vår hjemmeside www.sanitetskvinnene.no På disse sidene kan vi finne all informasjon og hjelp til oppstart samt kontaktperson for den enkelte aktivitet. I presentasjonen fikk vi også se mange veldig hyggelige og inspirerende bilder.

Nytt av året er at NKS har satt som mål at alle sanitetsforeninger skal ha startet med minst en basisaktivitet innen 2018. Vi ble oppfordret til å begynne i det små og til å ta en ting av gangen. Alle foreninger kan nå også søke om støtte til oppstart og drift av basisaktiviteter. Opplysninger om søknadsprosessen finnes på NKS sine hjemmesider.

Etter lunsj som vi inntok i hovedhuset til Nestor avsluttet Cecilia Skavland sitt foredrag.

Fylkesleder informerte deretter om strategisk plan. Det ønskes en tilbakemelding fra alle fylkesstyrene om hvordan strategisk plan fungerer i praksis, og dette ble det så arbeidet med i grupper. Det ble jobbet grundig og fylkesleder kunne ta med seg mange nye momenter tilbake til Landsstyret.

Fylkesårsmøtet fortsatte så med valg, ledet av Inger-Johanne Mykland.

Valgene gav følgende resultat:

Nestleder          Ellen Midtvik,                      Larvik               valgt for 2 år              33 stemmer                     Styremedlem   Annikken Johnsrud            Husøy               valgt for 2 år              33 stemmer                     Styremedlem   Gunn Perry                           Framnes           ny, valgt for 2 år       33 stemmer

Styremedlem   Ingrid Jevne Schmidt         Falkensten       ny, valgt for 2 år       32 stemmer

Varamedlem    Elin Hvaal                             Rødbøl              valgt for 1 år              enstemmig

Varamedlem    Tone Elvenes                        Holmestrand   valgt for 1 år              enstemmig

Fylkesstyret for 2017 / 2018:

Leder                         Anne Marie Jahre Larsen              Sandefjord sanitetsforening             Nestleder:                Ellen Midtvik                                      Larvik Sanitetsforening                                 

Styremedlem:        Annikken Johnsrud                         Husøy sanitetsforening                       Styremedlem:        Anne-Kari Bruun                              Nanset sanitetsforening.                    Styremedlem:        Hanne Solem                                      Framnes sanitetsforening         

Styremedlem:        Ingrid Jevne Schmidt                      Falkensten sanitetsforening            Styremedlem:        Gunn Perry                                          Framnes sanitetsforening

Varamedlem:         Elin Hvaal                                            Rødbøl sanitetsforening               Varamedlem:         Tone Elvenes                                      Holmestrand sanitetsforening

Anne Marie Jahre Larsen takket valgkomiteen for god jobb og ønsket de nye styremedlemmene velkommen.

Fylkesstyret innstilte på samme regnskapsfører som tidligere: Toril Nor og revisor: Kappa Revisjon. Vedtatt.

Forslag om valgkomite 2017/2018: Siri E. Evensen, (leder), Else Høijord, Borre og Berit Ulseth, Helgerød.  Vedtatt.

 

Under opptelling av stemmer ble det gitt informasjon om følgende saker:

Anne Marie Jahre Larsen informerte om Etiopiaprosjektet, ”Sensommer i Melsomvik” på Nestor og russeprosjektet ”Jeg tar ansvar”. Berit Ulseth informerte om prosjektet ”Mamma Mia” og Kathe Nielsen informerte om beredskapsarbeidet i fylket.

 

Siste post på fylkesårsmøtet 2017 var kunngjøring av tid og sted for neste årsmøte:

Fylkesleder opplyste:                                                                                                

Fylkesårsmøtet 2018 skal finne sted 28. april 2018 på NESTOR, Melsomvik. Det kom signaler fra salen om å flytte årsmøtet 1 uke frem.

Avslutningsvis delte Cecilia Skavlan ut pris til årets fylkesverver 2016. Den gikk til Nanset sanitetsforening som har hatt en økning på 30,8 % da de har vervet 21 nye medlemmer. De mottok diplom til stor applaus fra salen

 

Dagen ble avsluttet med hyggelig middag i Villa Åsly på NESTOR.