MØTE FOR BEREDSKAPSKONTAKTER 12.MARS

MØTET ER AVLYST!

På grunn av den generelle helsesituasjonen i Norge med bakgrunn i Corona viruset, er det besluttet å avlyse møtet på Nestor i morgen. Dette er også i samråd med Tom Kjær fra Sivilforsvaret, som skulle vært en av foredragsholderne på møtet.

Vi ber om forståelse for avgjørelsen, og kommer tilbake med opplysninger om et eventuelt nytt møte.