MØTE FOR BEREDSKAPSKONTAKTER 12.MARS

Det blir møte for berdeskapskontakter og andre interesserte 12.mars. Møtet holdes på Nestor.

Ansvarlig for møtet er leder i fylkets omsorgs- og beredskapsgruppe, Ellen Midtvik. Hun vil informere nærmere for innholdet av kvelden. Vi oppfordrer alle beredskapskontakter i lokalforeningene til å holde av denne kvelden, da det er viktig med faglig påfyll i relasjon til det vervet dere innehar.