MINIKURS I STYREOPPLÆRING 30.JANUAR

Fylkesforeningen i Vestfold arrangerer et kort kurs i styreopplæring på Nestor. Målet for kurset er å gi deltagerne trygghet i styrearbeid. Kurset retter seg mot de som sitter i styret, men er selvfølgelig åpent for alle lokalforeningsmedlemmer!

Temaer som blir gått gjennom er: Gjennomføring av årsmøtet, bruk av nettsider og personvern/GDPR.

Påmelding til Ellen Midtvik: ellen@midtvik.no eller på mobil 958 87 748.

Påmeldingsfrist 20.januar