Vi avholder møtene våre på seniorsenteret på Re helsehus den 1. mandag i mnd. Det er ca. 25 medlemmer tilstede hver gang. På møter har vi foredrag, demonstrasjoner og underholdning.  Vi strikker babysokker til alle nyfødte i kommunen. Vi lager mat for ungdomsklubben på Eleverhøy.  Vi deler ut refleksvester til alle 1. klassinger i tidligere Våle kommune. Vi støtter fotpleien for pensjonister og steker vafler på helsehuset hver uke på to avdelinger.  Vi binder og selger fastelavnsris. Selger maiblomster, vafler, har juleutlodning, selger julekalendere og julemerker. Vi gir blomster til helsehuset 4 ganger i året på alle avdelinger i samarbeid med de andre sanitetsforeningene i kommunen. I tillegg deler vi ut midler til lokale formål og til NKS-fondene.

Den første torsdagen etter medlemsmøtet har vi strikkekafe på Re helsehus kl. 18.00.

Inger Lise Gran, Leder, ingerlise817@gmail.com, 995 10 391

Wenche Førsund , Nestleder, wenche.forsund@online.no

Kirsten Ormestad, Kasserer, kirstenormestad@online.no

Åse Berit Skinnes, styremedlem

Grethe Sæterstøl, styremedlem

Kirsten Hanevig, styremedlem

Anne Karin Wilhelmsen, styremedlem

Marianne Henriksen, vara til styret

Våre Kjernesaker

Pensjonistene støtters ved fotpleie.

Vi støtter vanskeligstilte barn med ferieopplevelser og gaver til jul.