49 medlemmer

Holder til på Sem skole i Semsbyen , utenfor Tønsberg.

Driver aktiviteter på Sem Bo- og servicesenter.

Holder strikke-kafè.

Bakedag med 3. klassene på Sem skole.

Godteposer ved julegrantenning i Semsbyen

Samarbeider med de omliggende sanitetsforeningene

Lager og selger mange fastelavnsris hvert år.

Støtter min dag i dag.

Styret

Merete Lærum, Leder, Semsanitetsforening@gmail.com, +47 93 29 39 78

Gry Thorsdatter Larsen,nestleder,tlf:46 68 29 95

Inger Johanne Clausen,kasserer,tlf.91895456

Kari Anne Låhne, sekretær,tlf. 97 78 06 62

Grete Larsen, styremedlem, tlf : 98 99 84 70

Våre Kjernesaker

mannekengoppvisninger

Aktiviteter for eldre i nærmiljøet

fastelavnsris

Støtter barn og unge i nærmiljøet

Innsamling til flyktninge arbeid

julemesse

blomstershow