Rødbøl

Vår forening holder til på Verningen, Larvik kommune.

Kontaktperson:
Elin Hvaal
Tlf. 91 31 01 44  Mail: elinhvaal@outlook.co

4.2.19  Årmøte Sportys klubbhus Kl 19.00.

4.3.19 Hjerte/ lunge redning v/Ellen Midtvik Sportys klubbhus.

Kl 19.00.

1.4.2019 Bruk av nyttevekster va/ Kari Dalane. KL19.00

6.5.2019. Basar på Sportys klubbhus. 1830. Sportys klubbhus

3.6.2019. 60 års jubileum på Bøkekroa

Våre kjernesaker:  Kvinnehelse

Barn og unge

Eldre

Kløvertur hver onsdag kl 10.00