Rødbøl

Vår forening holder til på Verningen, Larvik kommune.

Kontaktperson:
Elin Hvaal
Tlf. 91 31 01 44  Mail: elinhvaal@outlook.com

3.2.20  Årmøte Sportys klubbhus Kl 19.00.

2.3.20. Opplesning v/Sølvi  Sportys klubbhus.Kl 19.00.

11.5.20.Basar UTSATT

8.6.20 MULIG SOMMERAVSLUTNING

7.9.20.Medlemsmøte. Sportys  klubbhus

5.10.20. BASAR/Mannekengoppvisning. Kl 19.00. Sports klubbhus.

2.11.10. Tema Dysleksi v/Laila Brandsdal Johnson. Sports klubbhus kl 19.00.

7.12.20. Julemøte Sportys klubbhus kl.19.00.Påmelding

Våre kjernesaker:  Kvinnehelse

Barn og unge

Eldre

Kløvertur hver onsdag kl 10.00