Rødbøl

Vår forening holder til på Verningen, Larvik kommune.

Kontaktperson:
Elin Hvaal
Tlf. 91 31 01 44  Mail: elinhvaal@outlook.co

3.2.20  Årmøte Sportys klubbhus Kl 19.00.

2.3.20. Opplesning v/Sølvi  Sportys klubbhus.Kl 19.00.

27.4.20.Basar på Sportys klubbhus. 1830. Sportys klubbhus

8.6.20 Sommeravslutning

Våre kjernesaker:  Kvinnehelse

Barn og unge

Eldre

Kløvertur hver onsdag kl 10.00