Østre Halsen

Østre Halsen sanitetsforening ble stiftet 15.01.1945.

  • Vår lokalforening setter sin ære i å holde søkelyset på nærmiljøets behov.
  • Samtidig ønsker vi å gi økonomisk støtte til de prosjektene som N.K.S. fronter.
  • I nærmiljøet ønsker vi å styrke tilbudet til barn/unge, krisesenter, fritidsklubber, korps og eldres omsorg.
  • Vi er til for andre, og hos oss kan du få kontakt dersom du er innflytter og ukjent på stedet.
  • Vår adresse er: Iver Hesselbergs vei 1-4.

Vi har våre møter i Gloppesenterets lokaler.

 

Aktivitetsplan for 2019

Medlemsmøtene er siste mandag hver måned kl 19 på Gloppesenteret.

Dato Aktivitet
26. februar Birøkting v/Lars Gustavsen
25. mars Besøk fra Larvik bibliotek
29. april Stell av bunadssølv m.m v/ Tonje Mjanger Felumb
27.mai Besøk til Bøkekroa med Lundebakken sykehjems beboere. (Formiddag)
11. juni Sommeravslutning på Rigmors hytte.
12. juni Veterankorpsets sommerkonsert kl. 18
26. august The Blueberries underholder
30. sept. Krisesenteret i Vestfold v/Heidi Tanum
28. okt. Tema bestemmes senere
25. nov. Julemøte
02. des. Trekning av julelotteriet
Andre datoer, se brosjyre

Våre Kjernesaker

Frivillighet ved driften av Gloppesenteret.

Trim for eldre.

Gågruppe hver tirsdag.

Vanntrim hver torsdag.

Korpskonsert med kaffe og hygge.

IMG_0857

Østre Halsen gjør klar for storsalg

Fil 27.01.2017, 17.16.04

På tur til Oslo

IMG_1721

Blueberries fra skolekorpset spilte på vårt årsmøte. Henrik Kaupang dirigerer.

Representanter for styret

Anne Lise D. Herland, 98683085

Rigmor Andersen, 97131936

Ellen Berntsen Nygaard, 92435990

ellen.b.nygaard@gmail.com