Lardal sanitetsforening har 75 medlemmer.  Foreningen ble stiftet  9. mars 2015, etter sammenslutning av Styrvoll og Svarstad sanitetsforeninger.  De to foreningene feiret 100 år i 2014 og besluttet å  slå seg sammen etter jubileet.

Foreningen har sine møter på Klokkergården i Svarstad hver 2. mandag i måneden.

Arrangementer, basarer m.m. holdes på Breidablikk, ved Lågendalveien, på Steinsholt.

På medlemsmøtene informeres om nyheter fra N.K.S. sentralt og om nye aktiviteter som foreningen skal utføre. På møtene er det alltid tid tl hyggelig samvær og utlodning.

Foreningen lager og selger mange fastelavnsris.

Styret

Else Grimholt, Leder,  +47 938 70 123

Våre Kjernesaker

Eldre

Barn / unge

Juletrefest for barn