MØTER VÅREN 2019

30. januar   : Astrid viser bilder.
20. februar : ÅRSMØTE. Marit Jorunn leser fra Kolbjørn Bye´s memoarer.
27. mars      : Trine Tutvedt forteller om enslige mindreårige i Larvik kommune.
24. april       : Vi får besøk fra Fretex.

29. mai         : Tur til Brekkeparken?
MER INFO på vår Facebook-side «NKS.Kvelde»

Vi har møtene våre kl. 19.00 på Futejordet . To og to er sammen om å ha møtet, og vi har enkel servering, utlodning og litt underholdning. Hyggelig og sosialt!

KLØVERTUR  Hver mandag kl. 15.00 møtes vi på Futejordet. Derfra går vi en runde rundt i bygda – lengde på turen og tempo bestemmer vi etter hvert. Alle skal klare å være med. Nå har gruppa vært i gang siden august 2016, og det er sosialt og koselig. Vi får beveget oss og får frisk luft. Et lite puff for å komme seg ut. Håper du blir med oss!

Vi støtter Kreftsaken, Revmatismesaken, Min dag i dag (drømmedag for barn som trenger litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen) og Gulele (sanitetsdamer i Etiopia), i nærområdet som for eksempel Menighetsbladet, Happy day (alternativ halloweenfeiring for barn i Kveldehallen).

Inntektene får vi ved loddsalg på møter, høstutlodning, salg av adventskalendere og fastelavnsris.

Krykker har vi til utlån hos Ragna Bye.

Håper du har lyst til å bli med oss. Ta gjerne kontakt!

DU ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret

Åsta HerlandLeder,  aas-her@online.no, +47 951 79 324

Astrid Dalen, Kasserer

Eva Kommedal, Sekretær

Kari Svartangen. Styremedlem

Solveig Næss . Styremedlem

Anna Lisbeth Jacobsen, Vara

Jorun Kaupang,  Vara
______________________________________________________

Våre Kjernesaker

Kreftsaken og Revematismesaken

Min dag i dag

Gulele (sanitetsdamer i Etiopia)

Happy day (alternativ haloweenfeiring)

Helse