Kaarby Sanitetsforening ble stiftet 4. mai 1944.  Foreningens møtelokale er på Grendehuset i Sundbyfoss, Hof kommune. Foreningen teller 32 medlemmer. Vi har medlemsmøter hver 3. onsdag i måneden,  pluss flere sosiale sammenkomster gjennom året.

Våre faste arbeidsoppgaver er å arrangere Kløvertur hver torsdag, fotpleie for pensjonister , lage og selge fastenlavensris og arrangere julemesse.  Vi arrangerer stand og temamøter.

Styret

Randi Skoglund, Leder, +47 977 85 177

Johanne Marie Meland Bråthen, nestleder, johannebt55@gmail.com, +47 97753656

Jette Anholt, Sekretær, j-anholt@online.no, +47 980 21 377

Mimmi Vestskogen, Kasserer,  mimmi@h-nett.no, +47 992 31 697

Randi Luraas, Styremedlem , filuraa@online.no, +47 99721518

Bodil Rønningen, Varamedlem , +47 984 44 059

Helga Eriksen, Varamedlem, +4798890924

Våre Kjernesaker

Bedre livskvalitet for eldre

Bedre kvinners livsvilkår

Samle inn penger til lokale og sentrale tiltak

Sosiale tiltak i nærmiljøet

Stopp vold mot kvinner

Skjønnhetstyranneriet