Holmestrand

bg_big_out_flippedbg_big_out

 

Aktiviteter våren 2020 er innstilt fra mars

 

 

Våre medlemsmøter avholdes den andre mandagen i måneden på Kjærsenteret i Holmestrand sentrum, kl.18.30.

Sanitetskvinnene har gjennom alle år vært opptatt av forebyggende helsearbeid, spesielt for kvinner. Vi så behovene i samfunnet og igangsatte arbeidet, og siden har vi vært en viktig pådriver for det velferdssamfunnet vi ser i dag.

Noen av initiativene som Sanitetskvinnene i Holmestrand har tatt:

  • Skolebarn undersøkelse – dagens helsesøstertjeneste
  • Kontroll av spebarn, småbarn og gravide – dagens helsestasjon
  • Hjemmehjelp for eldre – dagens hjemmetjeneste

Noen av sakene vi jobber med i dag:

  • Kvinnehelse – og forskning
  • Skjønnhetstyranniet
  • Omsorgsberedskap
  • Støtte til lokale tiltak for barn, unge og eldre.

 

 

Kontakt oss på e-post:
holmestrandsanitetsforening@gmail.com
eller
Medlemsansvarlig Marit Torkildsen
Tlf. 974 87 703 / Epost: dtorkil@online.no

 

 

Botne og Holmestrand Sanitetsforening på Facebook

 

Styret

LederTone Elvenes

Nestleder/ sekretær Hanne Melberg

Kasserer Anne Lise A. Røyneberg

Styremedlem Marit Torkildsen

Styremedlem Else Heien

Styremedlem Anne Skottvåg

Varamedlemmer:

Berit Sveberg

Godkjent protokoll årsmøtet 2017