Hjerpetjønn

Hjerpetjønn sanitetsforening har holdt på i 65 år og har 42 medlemmer.

Vi har våre møter på Hjerpetjønn Vel, første tirsdag i hver mnd. kl 19.

Vi er glade for å være medlemmer i Norges største kvinneorganisasjon, som i 2016 fyller    120 år. Vi er opptatt av å støtte lokalmiljøet innenfor helse og sosialområdet i kommunen og bygda vår.Vi får våre inntekter ved salg av fastelavnsris, julelotteri, kafeen vår i Rundkjøringa, på Vellet og loddsalg på møtene våre. Vi støtter lokale saker, samt gir til alle NKS sine forskningsfond.

For å bedre kvinners livsvilkår er vi med på å sette fokus på bekjempelse av vold mot kvinner og bekjempelse av skjønnhetstyranniet.

Vi skal være med på et arrangement som tar opp dette temaet på Revetal ungdomsskole i løpet av året 2016. Vi skal også være med på russeprosjektet: «Jeg tar ansvar». Der skal vi bidra med penger og være med å pakke og levere ut ”goodie-baggene” til russen i Vestfold, etter avtale med skolene.

Vi serverer kirkekaffe og mat til Leksehjelpen. Vi skal i mars 2016 være med å arrangere jubileumsfest for markering av 120 års jubileet til NKS på Re Helsehus, sammen med de andre foreningene i Re kommune. Vi ønsker å være en sosial arena i bygda vår, så folk kan komme sammen og prate og kose seg. Vi har 2 ganger pr. år strikke- og pratemøte med litt underholdning. Til jul inviterer vi til fest for godt voksne i bygda og det er veldig populært. Vi har de siste årene arrangert Sommerturer med mat ute i det fri.

Thoril Svinsholt Tittel: leder, tlf. 91152304

E-post: thoril.svinsholt@re.kommune.no

Vigdis Mørken, nestleder, tlf.: 95242208

Signe Svinsholt, kasserer, tlf.: 45601828

Anne Lise Skaug, sekretær, tlf.: 94838964

 

Våre Kjernesaker

Støtte barn og unge i Re økonomisk

Støtte eldre i Re ved sponsing av fotpleie og blomster/hyggekvelder

Skape trivsel ved å være en sosial arena for alle i bygda vår

Sette fokus på bekjempelse av vold mot kvinner

Økonomisk støtte til lag og foreninger i nærmiljøet