Haukerød

Haukerød sanitetsforening ble startet i 1928. Foreningens første formann var Margit Abrahamsen Hunstok. Foreningen var lite aktiv i krigsårene, men sto likevel så sterkt i folkets bevisthet at Haukerød Idrettslag ga sin pengekasse til sanitetsforeningen da tyskerne ville nazifisere landets idrettslag 1943. Da freden kom, ble virksomheten opptatt for fullt. Vedtak om å bygge badstue ga mange nye medlemmer, også mannlige. Oppfinnsomme og pengeinnbringende tiltak ga mye moro og samhold. Badstua sto ferdig i 1949 og viste seg å dekke et viktig behov. På store badedager sto folk i kø for å komme inn til karbad og badstu. Skolebarna hadde også sine faste badedager i regi av sanitetsforeningen. Badstua rommet også møtesal, og denne er fortsatt i bruk. Det «offentlige badet» på Haukerød ble imidlertid nedlagt i 1977. Gjennom flere år var det spebarn- og småbarnkontroll på Badstua. Ordningen medførte et stort praktisk arbeid for foreningen, og økonomien kunne være vanskelig. Belønningen var den store oppslutningen om kontrollen.

Leder i Haukerød sanitetsforening er i dag Ellen Fevang. Sanitetsforeningen  har i dag 120 medlemmer.
De største inntektskildene vi har er jule- og vårmesser, salg av fastelavensris og utleie av lokaler.

Foreningen har medlemsmøter en gang i måneden,  og det er arbeidsmøter hver mandag. Arbeidsmøtene i perioden før julemessen blir benyttet til baking av ca. 45 ulike slag julekaker som blir solgt på messen, samt diverse håndarbeider.
Nye medlemmer er hjertelig velkommen, og ta gjerne kontakt med leder hvis dere har noen spørsmål.

NB! Medlemsmøter og arbeidsmøter 2021 er dessverre avlyst fram til Corona situasjonen i Norge er under kontroll.

Arbeidsmøter hver mandag kl. 17.30 – ca. kl. 20.00 fra 25.01.21. 

Kløverturer hver 14. dag på onsdager i partall uker kl. 11.00 fra Badstua på Haukerød fra 27.01.21. Velkommen.

Alle medlemsmøter begynner kl. 18.30, og er den siste tirsdagen i mnd.

MØTER 2021
23.02: Årsmøte Kl. 18.30
Medlemsmøter blir avtalt senere pga Coronasituasjonen.

Vi er med i Grasrot-ordningen og vårt org. nr. er: 990 413 541.

Kontaktpersoner Haukerød SF:

Leder:  Ellen Fevang
Tlf. 93 41 18 97, E-post: ellenmariefevang@gmail.com

Nestleder og utleie kontakt: Ågot Mathisen
Tlf. 93 63 72 06, E-post: aagmathis@gmail.com

Kasserer: Johanne Engelstad
Tlf. 98 62 05 50, E-post: johanne.engelstad@gmail.com

Sekretær: Gro Farmen
Tlf: 41 22 27 46, E-post: Gro.farmen@gmail.com

Adresse:
Haukerød sanitetsforening
Raveien 232
3242 Sandefjord

Våre Kjernesaker

Tiltak mot vold

Kreftforskning

Kvinnemedisinsk forskning

Min dag i dag, Barn/unge

[/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/mk_page_section]