Framnes

Framnes Sanitetsforening ble stiftet 25.februar 1938, og har i dag 151 (pr.1.august)  medlemmer. Vi har eget hus (Sanitetshuset) i Langestrandveien 3 i Sandefjord, hvor vi har medlemsmøte første onsdag i hver måned, kl. 18:30.

Framnes Sanitetsforening prioriterer arbeid i nærmiljøet med fokus på barn, unge og eldre.

Framnes Sanitetsforening arrangerer julemarked hvert år. Nytt i år er at vi også skal ha høstmarked.  Foreningen er kjent for sitt innholdsrike og spennende marked.  Hobbygruppen møtes to ganger i uken, mandag kveld og tirsdag formiddag.

Vi arrangerer Kløvertur hver  tirsdag kl 1700.

Grøtservering på Varden Ungdomsskole hver torsdag er populært.

Vi er med i Grasrotandelen, vårt organisasjonsnummer er 990 007 063.

Vil du være med å gjøre en forskjell på Framnes og Vesterøya – velkommen til oss!

«Hva skjer»  2 . halvår 2019

AUGUST:

Oppstart hobbygruppe (tirsdagsgruppe)

Oppstart hobbygruppe (mandagsgruppe)

Servering på Kamfjordhjemmet

SEPTEMBER:

  1. Medlemsmøte  –  21. Høstmarked på Sanitetshuset – 25. Konsert med The Cunninghams (Color Hybrid)

Utdeling av refleksvester til 1.klassingene

OKTOBER:

  1. Medlemsmøte  – 17. Opplysningsmøte Nestor – 19. Brunsj med dans på Color Viking (medarrangør)

Hjelpe til på Optimisten

Lefsebaking til julemarkedet

NOVEMBER:

      6. Medlemsmøte  – 23. Julemarked Sanitetshuset

Baking av julekaker til julemarkedet

Servering på Kamfjordhjemmet

Salg av kranser på Julemarked på torvet

DESEMBER:

3. Adventsfest på Framnes Eldresenter

4. Julegate på Framnes Eldresente

7. Juleverksted for barn på Sanitetshuset

9. Levere julegaver på Sosialmedisinsk senter

11. Medlemsmøte/Juleavslutning

13. Levere julegaver på Framnes Eldresenter

Vi leier  ut selskaps-/møtelokale i Sanitetshuset. 

Kontaktperson:

Linda B. Johansen

Tlf. 90780110

Email: edorf6@hotmail.com

Priser:

Leie pr dag  kr 1500,-

Depositum kr 1000,- innbetales ved inngåelse av kontrakt

Styret 2019-2020

Leder       : Barbro-Charlott Sender

E-post: framnessanitetsforening@outlook.com

Nestleder :  Berit Blaasvær Rød, Kasserer: Gro Sørhaug Styremedlem: Bjørg Øverland, Brit Lyngstad, Kari Vigdis Borge, Christin Heiland Nilsen, Mona Amundsen Nomme, Ruth-Main Sørbotten,. Varamedlem: Eirin Trosby, Bittemor Gladsø

 


[/vc_column]

 

Våre Kjernesaker

Vi gir gaver og penger til trengende i nærmiljøet, og i byen vår.

Juleverksted for barn og unge