Fon Sanitetsforening har 30 medlemmer og holder til i bygda Fon i Re kommune.  Vi har møtene våre siste onsdag i hver måned (untatt juni/juli) på lokalet «Vonheim» i Fon.  Vi er glad for å kunne være medlemmer i Norges største kvinneorganisasjon som er til for andre.  Vi er opptatt av å støtte lokalmiljøet innenfor helse- og sosialområdet i bygda og kommunen vår. Våre inntekter kommer hovedsakelig fra salg av fastelavensris, vafler og vårt årlige julelotteri.  Foruten lokale saker støtter vi hvert år NKS’ egne fond bl.a. til forskning på kvinnehelse. For å bedre kvinners livsvilkår er vi med på å sette fokus på bekjempelse av vold mot kvinner og bekjempelse av skjønnhetstyranniet.  Vi ønsker også å være en sosial arena i bygda som skaper trivsel. Nylig hadde vi en «Prøysenkveld» som samlet stappfullt hus på «Vonheim».  Vi pleier også hvert år å ha «blomstermøter» med visning av hvordan lage blomsterdekorasjoner.  Loddsalget på arrangementene våre går til NKS’ sine saker og satsningsområder.

Kontaktperson

Torunn Bråten, Leder, solabra@online.no, +47 482 39 575

Marit Myhre, Kasserer, 48107698

Anne Karin Vike, Nestleder, 91176852

Jorunn Fon, Styremedlem, 99426037

Inger Helene Hjelmtvedt, Styremedlem, 41558061

Våre Kjernesaker

Støtte barn og unge i Re økonomisk, ved gaver og ved praktisk hjelp

Støtte eldre i Re ved sponsing av fotpleie og blomster/hyggekvelder

Skape trivsel ved å være en sosial arena spesielt for kvinner

Sette fokus på bekjempelse av vold mot kvinner

Bidra til NKS’ utenlandsengasjement i Etiopia

Støtte NKS’omsorgsarbeid for flyktninger ved ankomst greske øyer og siden i Norge