Falkensten Sanitetsforening ble stiftet som et arbeidslag under Nykirke Sanitetsforening 4. februar 1946. Selvstendig forening fra 1953. Foreningens formål er gjennom frivillig innsats å skape et trygt og inkluderende samfunn.
Foreningen har ca 90 medlemmer i alle aldre, og vi håper flere melder seg inn for å støtte arbeidet.
Som medlemmer bidrar vi til at kvinnehelse synliggjøres, prioriteres. Vi bidrar med penger til livsviktig forskning innen kvinnerelaterte sykdommer og til at kvinners helse og livsvilkår fokuseres innenfor politikk og fagmiljø.
Falkensten Sanitetsforening er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vi møtes hver 4. tirsdag i måneden på grendehuset Fredhøy som foreningen eier sammen med Falkensten Vel.
Alle møter begynner kl. 19.00.

MØTEDATOER  våren 2019 kommer

22. januar:  Bunting og pynting av fastelavnsris

19. februar: Årsmøte
12. mars:     Strikk og skravl

26. mars      Besøk fra Krisesenteret ved Marit Theiste Østlie

23. april:      Sammen redder vi liv. Gro Andresen og Anneli Lorentzen som er førstehjelpsresurser i omsorgsberedskapsgruppen kommer

21. mai:        Avleggersalg.

11. juni:        Sommerfest – ta med spekemat til felles spekebord

27. august:   Hørselslaget ved Eldrid Jacobsen kommer til oss.

10. september: Strikk og skravl

24. september: Digital bildebehandling

22. oktober: Min dag i dag.

26. november: Årets bøker

10. desember: Julebord med strikk og skravl – påmelding kr 150

 

Andre arrangementer:

Bunting og pynte av fastelavensris 21, 22, 23 og 24 januar kl 10 – ta med matpakke. Det er også mulig å hjelpe til onsdag 23.1. kl 18

Salg av fastelavnsris 23.2, 28.2, 1 og 2.3

 

Kakebaking til julemessa; 16. november

Loddsalg:

Meny Dampejordet ; 14., 15. og 16.11 + 5.,6. og 7. desember

Spar Nykirke ;29 og 30.11

Klargjøring til julemesse: 5.12 kl 18

Julemesse: 8.12

Basisaktiviteter: Kløvertur tirsdag kl 18.30 fremmøte ved Grendehuset hvis annet ikke oppgitt. Det er ikke Kløvertur når det er medlemsmøte.

Lesevenn, Horten Montessoriskole

 

Styret

Anne Nærsnes, Leder, bnaers@online.no, Tel: 33078424/411 41 008       

Hanne Marit Rygh, kasserer, famrygh@online.no , Tel: 33078610/95871410                                                                       

Våre Kjernesaker

Sanitur-gågruppe

Fastelavnris

Barn og unge

Eldre