Falkensten Sanitetsforening ble stiftet som et arbeidslag under Nykirke Sanitetsforening 4. februar 1946. Selvstendig forening fra 1953. Foreningens formål er gjennom frivillig innsats å skape et trygt og inkluderende samfunn.
Foreningen har ca 75 medlemmer i alle aldre, og vi håper flere melder seg inn for å støtte arbeidet.
Som medlemmer bidrar vi til at kvinnehelse synliggjøres, prioriteres. Vi bidrar med penger til livsviktig forskning innen kvinnerelaterte sykdommer og til at kvinners helse og livsvilkår fokuseres innenfor politikk og fagmiljø.
Falkensten Sanitetsforening er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vi møtes hver 4. tirsdag i måneden på grendehuset Fredhøy som foreningen eier sammen med Falkensten Vel.
Alle møter begynner kl. 19.00.

MØTEDATOER  Høsten 2018

25. september:    Medlemsmøte med Strikk og Skravl.

23. oktober:         Medlemsmøte med besøk av Aina Tufte fra Tufte gård – en gård for drømmer og visjoner.
27. november:     Årets bøker.

11. desember:      Strikk og skravl og årets julebord

 

Andre arrangementer:

20.november:   Formiddagstreff

20. september:   Skolefrokost

17.november: Kakebaking til julemessa

Loddsalg: Meny Dampejordet – 15,16 og 17 november

6,7 og 8 desember

Spar Nykirke 30. november og 1. desember

Klargjøring til julemesse 6. desember kl 18

Julemesse: 9 desember

Basisaktiviteter: Kløvertur tirsdag kl 18.30 fremmøte ved Grendehuset hvis annet ikke oppgitt. Det er ikke Kløvertur når det er medlemsmøte.

 

 

 

 

Styret

Anne Nærsnes, Leder, bnaers@online.no, Tel: 33078424/411 41 008       

Hanne Marit Rygh, kasserer, famrygh@online.no , Tel: 33078610/95871410                                                                       

Våre Kjernesaker

Sanitur-gågruppe

Fastelavnris

Barn og unge

Eldre