Falkensten Sanitetsforening ble stiftet som et arbeidslag under Nykirke Sanitetsforening 4. februar 1946. Selvstendig forening fra 1953. Foreningens formål er gjennom frivillig innsats å skape et trygt og inkluderende samfunn.
Foreningen har ca 100 medlemmer i alle aldre, og vi håper flere melder seg inn for å støtte arbeidet.
Som medlemmer bidrar vi til at kvinnehelse synliggjøres, prioriteres. Vi bidrar med penger til livsviktig forskning innen kvinnerelaterte sykdommer og til at kvinners helse og livsvilkår fokuseres innenfor politikk og fagmiljø.
Falkensten Sanitetsforening er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vi møtes hver 4. tirsdag i måneden på grendehuset Fredhøy som foreningen eier sammen med Falkensten Vel.
Alle møter begynner kl. 19.00.

MØTEDATOER  2022    DATOER KOMMER

. januar:  Bunting og pynting av fastelavnsris

. februar: Årsmøte
. mars:     Strikk og skravl

. mars

. april:

. mai:        Avleggersalg.

. juni:        Sommerfest

. august:

.august:

. september: Strikk og skravl

. september:

. oktober:

. november: Årets bøker ved Heidi Berg Kjuus

. desember: Julebord

 

Andre arrangementer:

Bunting og pynte av fastelavensris

Salg av fastelavnsris

 

Kakebaking til julemessa; . november

Loddsalg:

Klargjøring til julemesse:

Julemesse:

Basisaktiviteter: Kløvertur tirsdag kl 1030

 

Lesevenn, Horten Montessoriskole

Styret

Anne Nærsnes, Leder, bnaers@online.no, Tel: 33078424/411 41 008       

Hanne Marit Rygh, kasserer, famrygh@online.no , Tel: 33078610/95871410                                                                       

Våre Kjernesaker

Sanitur-gågruppe

Fastelavnris

Barn og unge

Eldre