Falkensten Sanitetsforening ble stiftet som et arbeidslag under Nykirke Sanitetsforening 4. februar 1946. Selvstendig forening fra 1953. Foreningens formål er gjennom frivillig innsats å skape et trygt og inkluderende samfunn.
Foreningen har ca 100 medlemmer i alle aldre, og vi håper flere melder seg inn for å støtte arbeidet.
Som medlemmer bidrar vi til at kvinnehelse synliggjøres, prioriteres. Vi bidrar med penger til livsviktig forskning innen kvinnerelaterte sykdommer og til at kvinners helse og livsvilkår fokuseres innenfor politikk og fagmiljø.
Falkensten Sanitetsforening er en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet.

Vi møtes hver 4. tirsdag i måneden på grendehuset Fredhøy som foreningen eier sammen med Falkensten Vel.
Alle møter begynner kl. 19.00.

MØTEDATOER  2020

28. januar:  Bunting og pynting av fastelavnsris

18. februar: Årsmøte
10. mars:     Strikk og skravl

24. mars      Etiopia-prosjektet ved Ingrid Jevne Schmidt

28. april:      Fremtidsfullmakt ved advokat Anne-Birgitte Andersen

26. mai:        Avleggersalg.

9. juni:        Sommerfest – ta med spekemat til felles spekebord

25. august:   Omvisning på Natursenteret ved Gunn Henny Aasen

29.august: Sensommertur til Kistefos – nærmere info kommer

8. september: Strikk og skravl

2. september: Kvinnehelse

27. oktober: Egenberedskap/hverdagsberedskap i hjemmet ved Ole Kokvik, Horten kommune

24. november: Årets bøker ved Heidi Berg Kjuus

8. desember: Julebord med strikk og skravl – påmelding kr 150

 

Andre arrangementer:

Bunting og pynte av fastelavensris

Salg av fastelavnsris

 

Kakebaking til julemessa; 21. november

Loddsalg: 5.,6.,7.,19.,20. og 21.11 samt 3.,4. og 5.12

Salgssteder: Meny Dampejordet og Spar Nykirke

Klargjøring til julemesse: 3.12 kl 18

Julemesse: 6.12

Basisaktiviteter: Kløvertur tirsdag kl 1030 oppmøte på Lokalhistorisk senter: 25.2.,  3.11., 17.11

Kløvertur tirsdag kl 1030 oppmøte Grendehuset Fredhøy: 21.4, 5.5., 19.5., 6.10., 20.10.

Kløvertur tirsdag kl 1830 oppmøte på Lokalhistorisk senter: 3.3., 18.3., 31.3., 10.11.

Kløvertur tirsdag kl 1830 oppmøte Grendehuset Fredhøy: 14.4, 12.5., 1.9., 15.9., 29.9., 13.10.

Kløvertur sesongavslutning oppmøte på Grendehuset Fredhøy kl 1830. 2.6. og 1.12.

Lesevenn, Horten Montessoriskole

 

Styret

Anne Nærsnes, Leder, bnaers@online.no, Tel: 33078424/411 41 008       

Hanne Marit Rygh, kasserer, famrygh@online.no , Tel: 33078610/95871410                                                                       

Våre Kjernesaker

Sanitur-gågruppe

Fastelavnris

Barn og unge

Eldre