Holmestrand

bg_big_out_flippedbg_big_out

 

Aktiviteter våren 2019

11. mars
Medlemsmøte Kjær kl.18.30
14. mars
Opplysningsmøte fylket «Sammen redder vi liv»
16. mars
Lørdagsdrift på Kjærsenteret
23. mars
Kvinnehelsedagen, buss + middag i Oslo
8. april
Medlemsmøte Kjærsenteret kl.18.30
13. april
Lørdagsdrift på Kjærsenteret
27. april
Fylkesårsmøtet
4. mai
Stand i byen – salg av maiblomst
13. mai
Medlemsmøte Kjær kl.18.30
15.- 16. juni
Fellessamling lederopplæring/ basisaktiviteter

 

Våre medlemsmøter avholdes den andre mandagen i måneden på Kjærsenteret i Holmestrand sentrum, kl.18.30.

Sanitetskvinnene har gjennom alle år vært opptatt av forebyggende helsearbeid, spesielt for kvinner. Vi så behovene i samfunnet og igangsatte arbeidet, og siden har vi vært en viktig pådriver for det velferdssamfunnet vi ser i dag.

Noen av initiativene som Sanitetskvinnene i Holmestrand har tatt:

  • Skolebarn undersøkelse – dagens helsesøstertjeneste
  • Kontroll av spebarn, småbarn og gravide – dagens helsestasjon
  • Hjemmehjelp for eldre – dagens hjemmetjeneste

Noen av sakene vi jobber med i dag:

  • Kvinnehelse – og forskning
  • Skjønnhetstyranniet
  • Omsorgsberedskap
  • Støtte til lokale tiltak for barn, unge og eldre.

 

 

Medlemsansvarlig:
Marit Torkildsen
Tlf. 974 87 703 / Epost: dtorkil@online.no

 

 

Botne og Holmestrand Sanitetsforening på Facebook

 

Styret

Leder/ sekretær  Tone Elvenes

Kasserer Anne Lise A. Røyneberg

Styremedlem Marit Torkildsen

Styremedlem Else Heien

Styremedlem Anne Skottvåg

Varamedlemmer:

Eva Stenstrøm

Hanne Melberg

Godkjent protokoll årsmøtet 2017