Borre Sanitetsforening er en stolt 107-åring med ca 135 medlemmer. Vi holder til i lyse nyrenoverte lokaler i Ynglingeveien 17 B på Gannestad i Borre. I tilknytning til lokalene ligger et populært varmtvannsbasseng som foreningen eier og drifter (34 varme grader). Det er 2 deltidsansatte tilknyttet bassenget, i tillegg stiller vi selv med medlemmer som badevakter. Vårt omsorgsarbeid er i hovedsak rettet mot behandlingstilbud i forbindelse med bassenget. Driften krever mye av oss som forening med hensyn til planlegging, drift og økonomi. Vi har etablert egen face-book-side med informasjon om forening og basseng. Her finner du åpningstider for bassenget.

Styret jobber aktivt med tiltak for å rekruttere nye, og yngre medlemmer.  Vi har månedlige møter, den 2. mandag i mnd, hvor vi har et variert program. Møtene starter kl 18.00.  Alle velkommen!

12.08  Busstur til Botanisk hage m/guided tur.  Kontakt Inger May

* LOPPETORV  31.08 OG 1.09.   Loppeansvarlig  Vigdis *

* 2.09  BASSENGET ÅPNER KL 10.  (kun 10-12 mandager) Ellers uforandret.

9.09  Hvem er vi og hva gjør vi som forening. Pratekveld m/servering

14.10  SOS Barnelandsbyer. Foredrag og lysbilder. Vi er faddere!

11.11   Julemesse-veksted. Kranser m..m. Alle velkommen

13.11  Vi fortsetter juleverkstedet  fra kl 11.00. Vi serv lunch. Alle velkommen!

9.12  Julefest m/musikk m.m.! Bindende påmelding v/Inger May 1. des

Du er velkommen til alle våre møter og arr. Ta kontakt med en i styret!

Styret

Else Høijord, leder, borre.sf@gmail.com, +47 454 30 519

Anneli Lorentzen, nestleder, 993 23 088

Inger May Martinsen,  sekretær 416 84 893

Vigdis Laukholm-Egedius, kasserer vigdisle@outlook.com

Berit Johansen og Irene Edvardsen, styremedlemmer

Signe Johansen, varamedlem

Aud Rokseth, Bassengansvarlig 905 83 537/aud.rokseth@gmail.com

Våre aktiviteter

Fastelavnsris

Loppetorg og julemesse

Strikkekafe og sykurs

Sommertur for eldre

Svømmekurs/vanntilvenning for kvinner