Borre Sanitetsforening er en stolt 105-åring med ca 140 medlemmer. Vi holder til i lyse nyrenoverte lokaler i Ynglingeveien 17 B på Gannestad i Borre. I tilknytning til lokalene ligger et populært varmtvannsbasseng som foreningen eier og drifter. Det er 3 deltidsansatte tilknyttet bassenget, i tillegg stiller vi selv med medlemmer som badevakter. Vårt omsorgsarbeid er i hovedsak rettet mot behandlingstilbud i forbindelse med bassenget. Driften krever mye av oss som forening med hensyn til planlegging, drift og økonomi. Vi har etablert egen face-book-side med informasjon om forening og basseng. Her finner du åpningstider for bassenget.

Styret jobber systematisk med tiltak for å rekruttere nye og yngre medlemmer.  Vi har månedlige møter, den 2. mandag i mnd, hvor vi har et variert program. Møtene starter kl 18.00 1. halvår 2017

13. 08  Busstur til Fredrikstad. AVLYST pga få påmeldte.

20.08   Tur i Hortenskogen. Oppmøte Fyllinga kl 18. Ta med kveldsmat!

01-02   september.  LOPPETORV

03.09   Varmtvannsbassenget åpner for sesongen.

10.09  Besøk fra Helsestasjonen.  «Arbeid med barn og unge»

08.10  En innføring i kognitiv terapi v/psykolog Charlotte Rosenberg

12.10   Kl 11-14.  Vi lager marsipan til julemessa v/konditor Reidun.

Kl 18-21.  Vi lager kranser/dekorasjoner til julemessa.

10.12   Julemøte.  Svingod mat & musikk.  Påmelding 1.des

Vi har strikkeklubb 2. hver torsdag (like uker) kl 18-20.  Litt servering og en hyggelig prat med eller uten …tøy. Oppstart 13.09.  Alle velkommen!

Kløverturer 2018/19.  Oppmøte Midtgaardsenteret, onsdager fra 05.09. kl 12

Kløvertur i bassenget fra 01.11.18-01.03.19 m/ Falkensten og Åsgårdstrand sf.

Borre Sanitetsforening er en stolt 105-åring med ca 140 medlemmer. Vi holder til i lyse nyrenoverte lokaler i Ynglingeveien 17 B på Gannestad i Borre. I tilknytning til lokalene ligger et populært varmtvannsbasseng som foreningen eier og drifter. Det er 3 deltidsansatte tilknyttet bassenget, i tillegg stiller vi selv med medlemmer som badevakter. Vårt omsorgsarbeid er i hovedsak rettet mot behandlingstilbud i forbindelse med bassenget. Driften krever mye av oss som forening med hensyn til planlegging, drift og økonomi. Vi har etablert egen face-book-side med informasjon om forening og basseng. Her finner du åpningstider for bassenget.

Styret jobber systematisk med tiltak for å rekruttere nye og yngre medlemmer.  Vi har månedlige møter, den 2. mandag i mnd, hvor vi har et variert program. Møtene starter kl 18.00 1. halvår 2017

13. 08  Busstur til Fredrikstad. AVLYST pga få påmeldte.

20.08   Tur i Hortenskogen. Oppmøte Fyllinga kl 18. Ta med kveldsmat!

01-02   september.  LOPPETORV

03.09   Varmtvannsbassenget åpner for sesongen.

10.09  Besøk fra Helsestasjonen.  «Arbeid med barn og unge»

08.10  En innføring i kognitiv terapi v/psykolog Charlotte Rosenberg

12.10   Kl 11-14.  Vi lager marsipan til julemessa v/konditor Reidun.

Kl 18-21.  Vi lager kranser/dekorasjoner til julemessa.

10.12   Julemøte.  Svingod mat & musikk.  Påmelding 1.des

Vi har strikkeklubb 2. hver torsdag (like uker) kl 18-20.  Litt servering og en hyggelig prat med eller uten …tøy. Oppstart 13.09.  Alle velkommen!

Kløverturer 2018/19.  Oppmøte Midtgaardsenteret, onsdager fra 05.09. kl 12

Kløvertur i bassenget fra 01.11.18-01.03.19 m/ Falkensten og Åsgårdstrand sf.

Styret

Else Høijord, Leder, borre.sf@gmail.com, +47 454 30 519

Inger May Martinsen, Nestleder og sekretær 416 84 893

Vigdis Laukholm-Egedius, kasserer vigdisle@hotmail.com 

Berit Johansen og Tone Solberg Schmith styremedlemmer

Kirsten Kristoffersen, varamedlem

Inger Britt Ørnbo, Bassengansvarlig tlf 452 57 002 / 33 08 13 17

Våre aktiviteter

Fastelavnsris

Loppetorg og julemesse

Strikkekafe og sykurs

Sommertur for eldre

Svømmekurs/vanntilvenning for kvinner