Borre Sanitetsforening er en stolt 109-åring med ca 150 medlemmer. Vi holder til i lyse renoverte lokaler i Ynglingeveien 17 B på Gannestad i Borre. I tilknytning til lokalene ligger et populært varmtvannsbasseng som foreningen eier og drifter (34 varme grader). Det er 2 deltidsansatte tilknyttet bassenget, i tillegg stiller vi selv med medlemmer som badevakter. Vårt omsorgsarbeid er i hovedsak rettet mot behandlingstilbud i forbindelse med bassenget. Driften krever mye av oss som forening med hensyn til planlegging, drift og økonomi. Vi har etablert egen face-book-side med informasjon om forening og basseng. Her finner du åpningstider for bassenget.

Styret jobber aktivt med tiltak for å rekruttere nye, og yngre medlemmer.  Vi har månedlige møter, den 2. mandag i mnd, hvor vi har et variert program. Møtene starter kl 18.00.  Vi har 4 KLØVERTURER i høst. Bli med! STRIKKEKAFEEN starter opp TORSDAG 9.9 kl 18 i salen. Alle velkommen!

08.09  Buss tur til Kistefoss og Hadeland glassverk. Kløvertur.

13.09   Kvinnehelse. Hver alder sin sjarm? Foredragsholder fra              Kompetansesenteret for helse og aldring v/J. Engeland.

11.10    Psykisk helse.  Inspirasjon og glede mot høst og vinter. Foredrag.

15.11    Vi lager kranser m.m. til julemessa 27-28.11. En liten førjulskonsert.

17.11     ….. og vi fortsetter med juleverksted fra kl. 11.  Lunch serveres.

13.12    Jule- og jubileumsfest. bassenget 41 år! Påmelding 93821548.

10.01    Litteraturkveld v/Horten bibliotek.  Spøkelseshistorier v/ Heidi Kjuus

LOPPETORV 28-29. 08.    BASSENGET åpner 30.08.

15.09    Mari Jonassen presenterer sitt forfatterskap.  Arr på Redninga. Gratis. Åpent fra 18.00 Foredrag starter kl 19.00.

KLØVERTUR:  Onsdag 22.09.  Fuglekassetur Ilebrekke. Oppmøte kl 11.00 bassenget. Ring Nina 40555147 om du trenger skyss hjemmenifra.

Onsdag  6.10.  Tur til Utsikten.  Oppmøte Knudsrødvn v/innkjøring.

Onsdag 20.10″ Sti for øyet-tur» Fossnes.  Oppmøte kl. 11 bassenget eller ring.

Styret

Else Høijord, leder, borre.sf@gmail.com, +47 454 30 519

Nina Hovda,   nestleder  405 55 147

Elisabeth Crossley, sekretær  938 21 548

Berit Johansen, Irene Edvardsen, Vigis E-Laukholmen STYRMEDL.

Signe Johansen, vara

Aud Rokseth, økonomiansvarlig for forening

Bassengansvarlig 905 83 537/aud.rokseth@gmail.com

Våre aktiviteter

Fastelavnsris

Loppetorg og julemesse

Strikkekafe og sykurs

Sommertur for eldre

Svømmekurs/vanntilvenning for kvinner