Åsgårdstrand

Åsgårdstrand sanitetsforening ble stiftet i 1931, og har vært en aktiv forening i alle år med medlemstall som varierer fra 95 – 125 sanitetskvinner. Vi har som mål å skape trivsel i nærmiljøet og samle inn penger til fond som går til forskning og på spesielt kvinnerelaterte sykdommer.

Styret

Styret i 2018 består av:

Kari Birkeland, leder (kambirk@online.no+47 905 31 197

Ingrid Øverby, nestleder (ingridoverby@yahoo.no) +47 92419671

Lisbeth Fevang, sekretær (ilfevang@mail.com) + 47 90501607

Anne Strøm, kasserer (anneogstein@arkitektstrom.no) +47 46425689

Aase Fulhendorff, styremedlem (aasefuhlendorff@mail.com) +47 90914314

Reidun Grelland, styremedlem (j-gugr@nline.no) +47 45449325

Inger Marie Røraas Pedersen, varamann ( ingermarieroraas1@mail.com)+47 91883991

Kjøkken komite: Sidsel Røed, Inger Marie R. Pedersen, Mona Thoresen og Eli B. Karlsen

Valgkomite: Kari Aske Hansen og Mia Eriksen

Våre Kjernesaker

Medlemsmøte hver mnd. med foredrag eller annen underholdning.

Gågruppe hver uke.

Vakter på fotpleie ved eldresenter.

Vaffelsteking på Åsgårdstrand sykehjem hver uke.

Bingo på sykehjemmet hver mnd.

Sokkesalg, hvor medlemmer strikker sokker.

Basar hvert år, hvor vi ”tigger” gaver i nærmiljøet.

Førstehjelpskurs for 6 klassetrinn på Åsgården med innleide instruktører fra Horten Røde Kors.

Pensjonist-tur hver sommer.

Hyggekvelder på sykehjemmet sammen med Kiwanis.

Bunting og salg av fastelavensris.

Salg av maiblomster og rød knapper.

Utdeling av juleblomster til aleneboere over 75 år.

Bistå med matlaging på sykehjem.