Åsgårdstrand

Styret i 2021 består av:

Kari Birkeland, leder (kambirk@online.no)

+47 905 31 197

Ingrid Øverby, nestleder (ingridoverby@yahoo.no)

+47 92419671

Marit Nordstrøm, sekretær (nordstrommarit@gmail.com)

+ 47 93005643

Anne Strøm, kasserer (anneogstein@arkitektstrom.no)

+47 46425689

Nina Berg, styremedlem (roge-b3@online.no)

+47 93007742

Mai-Britt Loddengård, styremedlem ( mloddengaard@gmail.com)

+47 92893750

Merete Døvle Larssen, varamedlem (merd@online.no)

+47 91379246

 

Kjøkken komite: Bibbi S. Wangensteen, Inger Marie R. Pedersen, Kari Aske Hansen og Eli B. Karlsen

Valgkomite: Gunvor Sørebø og Aase Tronstad

Revisor: Torill Bakke Andersen

Våre Kjernesaker

Medlemsmøte hver mnd. med foredrag eller annen underholdning.

Gågruppe hver uke.

Vakter på fotpleie ved eldresenter.

Vaffelsteking på Åsgårdstrand sykehjem hver uke.

Bingo på sykehjemmet hver mnd.

Sokkesalg, hvor medlemmer strikker sokker.

Basar hvert år, hvor vi ”tigger” gaver i nærmiljøet.

Pensjonist-tur hver sommer.

Hyggekvelder på sykehjemmet sammen med Kiwanis.

Bunting og salg av fastelavensris.

Salg av maiblomster og rød knapper.

Utdeling av juleblomster til aleneboere over 75 år.

Bistå med matlaging på sykehjem.

Åsgårdstrand sanitetsforening ble stiftet i 1931, og har vært en aktiv forening i alle år med medlemstall på ca.170 sanitetskvinner. Vi har som mål å skape trivsel i nærmiljøet og samle inn penger til fond som går til forskning og på spesielt kvinnerelaterte sykdommer.