Åsgårdstrand

Åsgårdstrand sanitetsforening ble stiftet i 1931, og har vært en aktiv forening i alle år med medlemstall på ca.150 sanitetskvinner. Vi har som mål å skape trivsel i nærmiljøet og samle inn penger til fond som går til forskning og på spesielt kvinnerelaterte sykdommer.

Styret 2019

Styret i 2019 består av:

Kari Birkeland, leder (kambirk@online.no)

+47 905 31 197

Ingrid Øverby, nestleder (ingridoverby@yahoo.no)

+47 92419671

Marit Nordstrøm, sekretær (nordstrommarit@gmail.com)

+ 47 93005643

Anne Strøm, kasserer (anneogstein@arkitektstrom.no)

+47 46425689

Ellen Bordtkorb, styremedlem (ellen.brodtkorb49@gmail.com)

+47 94400803

Mai-Britt Loddengård, styremedlem ( mloddengaard@gmail.com)

+47 92893750

Reidun Grelland, varamedlem (j-gugr@online.no)

+47 45449325

Kjøkken komite: Kari Hermansen, Inger Marie R. Pedersen, Wenche Bondø og Eli B. Karlsen

Valgkomite: Kari Aske Hansen og Mia Eriksen

Revisor: Torill Bakke Andersen

Våre Kjernesaker

Medlemsmøte hver mnd. med foredrag eller annen underholdning.

Gågruppe hver uke.

Vakter på fotpleie ved eldresenter.

Vaffelsteking på Åsgårdstrand sykehjem hver uke.

Bingo på sykehjemmet hver mnd.

Sokkesalg, hvor medlemmer strikker sokker.

Basar hvert år, hvor vi ”tigger” gaver i nærmiljøet.

Pensjonist-tur hver sommer.

Hyggekvelder på sykehjemmet sammen med Kiwanis.

Bunting og salg av fastelavensris.

Salg av maiblomster og rød knapper.

Utdeling av juleblomster til aleneboere over 75 år.

Bistå med matlaging på sykehjem.