Lokalforeningene i Vestfold og Telemark-Øst viser stor aktivitet i sine nærområder og gir gaver til mange formål. De er flinke til å støtte N.K.S.s forskningsfond med store beløp. Inntekter får foreningene gjennom salg av fastelavnsris, maiblomster, utlodninger, basarer, salgsmesser, salg av vafler og kaffe ved forskjellige arrangementer.

Mange har gjort en stor innsats for kvinnehelse, ved å arrangere temamøter om kosthold og helse, diabetes, hjerte- og kar sykdommer, slitasjegikt og demens hos yngre. Tema «Vold i nære relasjoner» har det vært stor fokus på på mange medlemsmøter.
Mange sanitetsforeninger deltok på Jenteløpet som ble arrangert i Sandefjord. Lokale sanitetsdamer hadde stand på start området og promoterte Norske Kvinners Sanitetsforening.

Noen foreninger i fylket har startet integreringsgrupper for innvandrerkvinner. De har arrangert språkopplæring, strikkeundervisning, utdeling av sokker, luer og votter til innvandrerbarn. De har arrangert kulturkvelder og foreningene har gitt leksehjelp.

Innen området barn og unge viser sanitetsdamene stort engasjement. Mange foreninger har gitt babytepper, luer, babysokker og håndklær med N.K.S. kløver på til nyfødte. I mange år har foreningene gitt refleksvester til 1.klasse. Det har vært arrangert juleverksted, leksehjelp, temadag for jenter, innsamling av leker og sportstøy.

De fleste foreningene gjør også mye for de eldre i deres nærmiljø. Det er fotpleie, trimgrupper, dagsturer, hyggekvelder m.m.