INFORMASJONSMØTE 27.FEBRUAR

Vårens informasjonsmøte i regi av fylkesforeningen er satt til 27.februar kl. 18, og møtet blir som vanlig holdt på Nestor.

Det blir foredrag ved universitetslektor Mattias Øhra, som har «Livsmestring i selvrealiseringens tid» som tema for kvelden. Er det blitt et tabu å være alminnelig?

P.g.a. servering, er det bindende påmelding til Ellen Midtvik:       ellen@midtvik.no          telefon 958 87 748      innen 18.februar.

Se for øvrig invitasjon fra fylkesleder for fullstendig informasjon.

Møtet er gratis