INFORMASJONSMØTE 17.OKTOBER

Høstens informasjonsmøte vil også denne gang bli holdt på Nestor.

Vi får besøk av seniorrådgiver N.K.S. Ida M. Hansen, som skal informere om aksjonen «Ja betyr ja». Denne aksjonen planlegges på nytt for våren 2020.

Det blir også redegjort for basisaktiviteten Ressursvenn – frivillig innsats for voldsutsatte kvinner.

Vi har utlodning denne kvelden, hvor overskuddet går til årets TV- aksjon. Ta gjerne med en gevinst!

Husk bindende påmelding til Ellen Midtvik på e-post ellen@midtvik.no eller mobil 958 87 748. Påmeldingsfrist 8.oktober.

VEL MØTT!