FYLKESÅRSMØTE 2021

Fylkesstyret har i den siste tiden fulgt situasjonen rundt Covid-19 pandemien nøye, og kommet til følgende:

Fysisk årsmøte på Sjømilitære Samfund i Horten 24.april er avlyst.

Årsmøtet del 1 2021 blir i stedet avholdt som nettmøte på Zoom denne dagen. Nødvendige papirer vil bli sendt til delegatene på e-post og post umiddelbart etter påske.

Dersom smittesituasjonen tilater det, ønsker fylkesstyret å avholde et årsmøte del 2 i oktober. Vi håper da å kunne invitere til et møte med hyggelig og lærerrikt innhold, samt til jubileumsmiddag på kvelden. Vi har reservert Sjømilitære Samfund 23.oktober. Nærmere informasjon kommer, men hold av datoen!

Ved eventuelle spørsmål om årsmøte del 1 eller del 2, kontakt fylkesstyrets leder Ingrid Jevne schmidt på 909 57 196.