FYLKESÅRSMØTE 2021

Fylkesstyret har glede av å kunne invitere valgte delegater fra lokalforeningene til årsmøte 24.april på Sjømilitære Samfund i Horten.

Programmet i år bærer preg av at det er landsmøte til høsten, samt at vi er inne i et jubileumsår.

Invitasjon med nødvendig informasjon og påmeldingsskjema er sendt til alle lokalforeninger.

Vi håper, og satser foreløpig på, å kunne holde dette jubileumsårsmøtet som et fysisk møte. Dersom det ikke lar seg gjennomføre pga Covid-19 restriksjoner, vil årsmøtet bli gjennomført digitalt på Zoom. Dette vil vi i så fall komme tilbake til.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt fylkesstyrets leder Ingrid Jevne Schmidt på 909 57 196.