FYLKESÅRSMØTE 2019

Velkommen til årets fylkesårsmøte på Nestor 27.april!

Seniorrådgiver May Britt Buhaug fra N.K.S. sitt sekretariat, vil legge fram Strategisk Plan 2018-2021. I den forbindelse vil det bli lagt opp til et kort gruppearbeid. Ellers viser vi til fulstendig program, samt informasjon om påmelding, som blir sendt ut i slutten av februar.

Nytt fra i år er at lokalforeningene har mulighet til å sende delegater i forhold til antall hovedmedlemmer pr. 31/12 2018, ref. Vedtekter § 13 – 2.

Vi håper å se delegater fra alle fylkets lokalforeninger på årets årsmøte!