FYLKESÅRSMØTE 2018

Fylkesårsmøtet holdes på Nestor 21.april.

Innkalling med program kommer i primo februar. Hold av datoen!

Vi minner om at lokalforeningenes delegater til fylkesårsmøtet skal velges på foreningenes årsmøte.