FELLESMØTE 14.MARS

Vi arrangerer fellesmøte for lokalforeningenes kvinnehelse- og beredskapskontakter på Nestor i Melsomvik.

Tema innenfor kvinnehelse er «Hva vet vi om kvinners helse?», med foredragsholder Anne Winsnes Rødland fra Kilden kjønnsforskning.

I tillegg får vi besøk av Jan W. Jensen Ruud fra Fylkesberedskapskontoret. Tema: Samfunnssikkkerhet og beredskap,»Presentasjon av beredskapen i Vestfold og ROS-analyse». (Risiko Og Sikkerhet).

Innkalling til møtet kommer om kort tid.