DET 77.FYLKESÅRSMØTE 25.APRIL ALTERNATIV GJENNOMFØRING

På grunn av gjeldende restriksjoner i forbindelse med Coronaviruset, er det både naturlig og påkrevd å avlyse årets fylkesårsmøte i sin fysiske versjon. I stedet vil det bli gjennomført en digital utgave av årsmøtet.

Det er i dag, 13.mars, blitt sendt ut brev fra fylkesleder til alle lokalforeningene om hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Det oppfordres til å lese dette nøye.

Dersom det er spørsmål, kan fylkesleder Ingrid Jevne Schmidt kontaktes på mobil 909 57 196