DELEGATER TIL LANDSMØTET 2021 DIGITALT INFORMASJONSMØTE 28.JANUAR

Som de fleste vel er kjent med, avholder N.K.S. sitt 51.landsmøte i september 2021.

Nytt for landsmøtet denne gang, er at alle lokalforeninger skal sende ett delegat til møtet. Delegatene skal velges på lokalforeningenes årsmøte i februar. I den forbindelse tilbyr fylkesstyert et informasjonsmøte. Seniorrådgiver Tone Hammerlund fra sekretariatet vil bl.a. gi informasjon om landsmøtet, og hva det innebærer å være delegat.

Pga gjeldende Covid-19 restriksjoner, blir møtet avholdt digitalt på Zoom.

Fylkesleder har sendt ut informasjon med fullstendig program og ytterligere opplysninger om møtet til alle lokalforeningene.

Påmeldingsfrist 20.januar til fylkesleder på post@vestfold.sanitetskvinnene.no . Oppgi navn på forening, samt navn og e-post adresse på møtedeltagerne.